POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgonie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym powszechnie RODO) wydawca serwisu BELsport.pl oświadcza, że gromadzi i przetwarza dane osobowe jedynie w celu prawdzenia serwisu.

 1. Administratorem danych osobowych jest BELmedia Maciej Wiśniewski, os. Dolnośląskie 119/11, 97-400 Bełchatów, wydawca serwisu BELsport.pl, zwany dalej Wydawcą.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Maciej Wiśniewski, kontakt: m.wisniewski@belsport.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, udzielonych zgód i zawartych umów.
 4. BELmedia Maciej Wiśniewski jako wydawca serwisu BELsport.pl przetwarza dane osobowe w celu:
  a) prowadzenia serwisu internetowego;
  b) pozyskiwania i publikowania informacji sportowych pod adresem www.belsport.pl oraz serwisach społecznościowych Wydawcy;
  c) publikowania komentarzy użytkowników na stronie www.belsport.pl oraz w mediach społecznościowych Wydawcy;
  d) prowadzenia listy mailingowej oraz fakturowania usług płatnych;
  e) kontaktu z klientami usług płatnych, dostarczycielami informacji oraz użytkownikami serwisu;
  f) prowadzenia przez Wydawcę konkursów, sond, plebiscytów, badań opinii publicznej;
  g) prowadzenia analiz i statystyk aktywności użytkowników w serwisie;
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w punkcie 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenia organów władzy publicznej, w zakresie i celach określonych w powszechnie obowiązujjących przepisach prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Wydawca.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych osobowych przez okres funkcjonowania serwisu BELsport.pl, w ramach realizacji celów określonych w punkcie 4.
 7. Wydawca zapewnia, że dostęp do serwisu BELsport.pl zabezpieczony jest certyfikatem SSL.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom serwisu oraz kontrahentom Wydawcy przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do ich kopii;
  b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku ich niezgodnosci z prawdą;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawdo do bycia zapomnianym, czyli usunięcia danych osobowych, w sytuacjach gdy:
  - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane;
  - podimiot, którego dane dotyczą wycofał zgodę lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;
  - dane osobowe winny być usunięte na podstawie przepisów ogólnie obowiązującego prawa;
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 9. Dane osobowe użytkowników, które gromadzone są w celach określonych w punkcie 4, przetwarzane są automatycznie i nie służą do profilowania użytkowników.

Polityka "cookies"

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej przeznaczone są do korzystania z konkretnego serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu - BELmedia Maciej Wiśniewski.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są:
  1. do tego aby strona działała szybciej i była łatwiejsze w użyciu
  2. do tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe ulepszanie zarówno struktury jak i zawartości strony internetowej
  3. do utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (opcja ta dotyczy e-sklepów oraz paneli administracyjnych)
  4. do procesów takich jak analiza ruchu na stronie, itp;
 5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (dysk twardy). Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.
 8. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej
social icon social icon social icon social icon
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 1476750 odwiedzin