Oświadczenie Zarządu GKS "Bełchatów" S.A.

2018-05-15 17:45:37

Oświadczenie Zarządu GKS "Bełchatów" S.A.

Jak informowaliśmy TUTAJ tajemniczy inwestor, który był zainteresowany kupnem mniejszościowego pakietu akcji GKS Bełchatów wycofał swoją ofertę. Powód? Klub nie przesłał do kancelarii prawnej reprezentującej inwestora dokumentów finansowych, o które prosił inwestor, chcący zapoznać się z sytuacją ekonomiczną klubu. Swoje oświadczenie w tej sprawie wydał także Zarząd GKS "Bełchatów" S.A., a dokładnie Prezes Wiktor Rydz, który jest jedynym jego członkiem.

Treść oficjalnego oświadczenia Zarządu GKS "Bełchatów" S.A.:

W kwietniu br. po skierowaniu przez mniejszościowego właściciela akcji klubu, czyli Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. prośby o przekazanie dokumentów finansowych, niezwłocznie przekazano je w wymaganym zakresie do BKPPT

Pod koniec kwietnia wpłynęła kolejna prośba o przygotowanie znacznie poszerzonej informacji,  o którą do BKPPT zwróciła się kancelaria reprezentująca nieznanego inwestora. Prośba ta nie zawierała żadnego terminu na realizację.

Z powodu bardzo szczegółowego zakresu i materii informacji, o których przekazanie wnosiła strona reprezentująca prawdopodobnego inwestora, należało zachować daleko idącą ostrożność, mając na uwadze dobro Spółki i dokonać szerszej konsultacji ze wszystkimi organami władz GKS „Bełchatów” S.A. oraz sponsorem strategicznym, ponieważ część tematyki dotyczyła kwestii objętych tajemnicą handlową, do dochowania której Spółka jest zobowiązana przepisami prawa jak i zawartymi umowami. BKPPT swojej prośbie nie nadał rygoru pilnego wykonania a w ocenie Zarządu Klubu część wymaganych informacji, pomimo klauzuli poufności, nie powinna być przekazywana podmiotom czy osobom nie związanym ze Spółką. Do tego, w ocenie Zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich organów właścicielskich i sponsora strategicznego.

Można odnieść wrażenie, że trudna sytuacja, w jakiej od pewnego czasu znajduje się GKS „Bełchatów” S.A. jest wykorzystywana do działań, których intencje nie są do końca klarowne.

GKS „Bełchatów” S.A. informuje jednocześnie, że trwają rozmowy w celu ustalenia terminu spotkania z udziałem właścicieli Spółki, sponsora strategicznego oraz władz samorządowych w sprawie przyszłości Klubu.

Artykuł dodał: Adam Kieruzel

 

<< powrót do wszystkich aktualności

social icon social icon social icon social icon
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 729335 odwiedzin